Avtor: arhiv Objavljeno: 17. 09. 2009

Potek škofijskega postopka

Postulatorju, dr. Ivan Merlaku, je veliko ljudi, ki so Božjega služabnika še poznali, poslalo pisne spomine nanj, kar precej jih je priložilo pričanju pred sodiščem. Postulator je v teh zadnjih letih prejel tudi mnoga uslišanja, ki so jih bili deležni ljudje, ko so se priporočali priprošnji Božjega služabnika.

Slovenska teološka akademija v Rimu in Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti v Ljubljani sta v septembru 2004 v Slovenskem papeškem zavodu Slovenik v Rimu pripravila znanstveni simpozij o nadškofu Vovku, ki ga je med splošno avdienco 15. septembra pozdravil tudi sveti oče, Janez Pavel II., in mu podelil svoj blagoslov.

Urejanje vsega gradiva tako, kot to zahteva postopek, je nato trajalo do jeseni 2007. Vmes je nadškof Rode odšel v službo prefekta v Rim in postal kardinal, odgovornost za postopek pa je prevzel novi nadškof, msgr. Alojz Uran.

Vse tekste je bilo potrebno prevesti v italijanski jezik in jih sodno overoviti.