Avtor: arhiv Objavljeno: 17. 09. 2009

Škofijski postopek

Postulator in komisije v postopku

Odlok o začetku postopka je nadškof msgr. Franc Rode izdal 13.05.1999 in istega dne imenoval tudi postulatorja za to zadevo, kanonika, dr. Ivana Merlaka, ki je nekaj časa kot tajnik spremljal Božjega služabnika.

27.09.1999 imenuje nadškof Franc Rode člane cerkvenega sodišča za ta postopek. Nadškofov delegat je kanonik Božidar Metelko, promotor iustitiae kanonik Anton Slabe, notar pa Franc Trunkelj. Člani sodišča so skupaj z nadškofom imeli prvo sejo dne 14.08.2000.

Istega dne je imenoval nadškof tudi člane Zgodovinske komisije: dr. Franceta Dolinarja, profesorja zgodovine na Filozofski fakulteti, vodjo Nadškofijskega arhiva, dr. Bogdana Kolarja, ki je profesor zgodovine in dekan Teološke fakultete ter dr. Andreja Vovko, profesorja zgodovine in strokovnega sodelavca SAZU-ja.

Istega dne imenuje še člana teološke komisije, in sicer msgr. dr. Antona Štruklja, profesorja dogmatike na Teološki fakulteti v Ljubljani in prof. dr. Bogdana Dolenca, docenta osnovne in ekumenske teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Ko je postulator predložil prvi seznam prič, je sodišče začelo z rednim delom. Postulator je predlagal 60 prič, promotor iustitiae pa ex offo še drugih 13 prič. Najprej so bili opravljeni pogovori z najstarejšimi, da s eohrani čim več osebnih spominov na Božjega služabnika. Šest jih ni bilo zaslišanih, nekaj jih je medtem umrlo; dva pa nista želela pričati.

Sodišče je v celotnem postopku imelo 55 sej in je v njih zaslišalo skupaj 76 ljudi. Seje so bile tajne in zaradi pravičnosti postopka pod prisego molčečnosti.

Zgodovinska komisija je imela svojo prvo sejo 21.11.2001, v januarju 2005 pa je izdelala svojo skupno strokovno izjavo. Tudi vse tri njene člane je sodišče povabilo na zaslišanje.

Člana Teološke komisije sta svoje mnenje o pisnem delu škofa Vovka, zlasti o tem, ali je bilo njegovo učenje skladno z vero Cerkve, izdelala ločeno, eden v letu 2005, drugi v letu 2007.