Avtor: arhiv Objavljeno: 17. 09. 2009

Pobude za začetek postopka

Prva pobuda za proglasitev škofa Antona Vovka za blaženega je bilo pismo, ki ga je 17. maja 1995 pisal Martin Erklavec, tedanji župnik v Begunjah na Gorenjskem in dekan radovljiške dekanije. V imenu duhovnikov radovljiške dekanije je tedanjemu ljubljanskemu nadškofu, msgr. Alojziju Šuštarju zapisal pobudo, da bi se začel postopek za beatifikacijo nadškofa Antona Vovka.

Drugo pobudo je v imenu mnogih vernikov z različnih koncev Slovenije na seji Duhovniškega sveta ljubljanske nadškofije 10.10.1996 predstavil kanonik Franci Vrhunc, ki je bil dolga leta njegov tajnih ter strežnik v bolezni. Duhovniški svet je pobudo z veseljem sprejel in jo nadškofu msgr. dr. Francu Rodetu priporočil.