Knjige

  • Ceglar, Ludvik: Škof Vovk in njegov čas 1900–1963, Mohorjeva družba, Celovec, Ljubljana, Dunaj 1993–1998, 4 zvezki.
  • Merlak, Ivan: Za narod in Cerkev. Življenjepis božjega služabnika nadškofa Antona Vovka, Družina, Ljubljana 2002.
  • Pust, Anton: Božji služabnik Anton Vovk. Šmarnice za leto 2002, Družina, Ljubljana 2002.
  • Pust, Anton: Škof v plamenih, Družina, Ljubljana 2002.
  • V Gospoda zaupam. Iz zapiskov nadškofa Antona Vovka, zbral in uredil Bogdan Kolar, Družina, Ljubljana 2000.
  • Vovk, Anton: V spomin in opomin. Osebni zapisi škofa Antona Vovka od 1945 do 1953, uredil Blaž Otrin, Družina, Ljubljana 2003.
  • Vovkov simpozij v Rimu, uredil Edo Škulj, Slovenska teološka akademija v Rimu in Celjska Mohorjeva družba, Celje 2005.
  • Marko Benedik: Ambasador Cerkve na Slovenskem, p. Anton Prešeren, posrednik nadškofa Antona Vovka v odnosu do Svetega sedeža, Ljubljana-Dravlje 2008.